de vlucht van de hommel

Waarom "De Hommel"?

Sinds 2003-2004 heet JMA Herent "De Hommel"


Wie was het ook weer die zei dat je pas bestaat als je een naam hebt? En na 25 jaar mag JMA Herent toch wel zeggen dat het bestaat! En hoe… Het is een bruisend muziekatelier, waar alle leeftijden aan bod komen, met een schitterend bestuur en gemotiveerde monitoren. En niet te vergeten: tientallen gedreven leerlingen, die het atelier helemaal af maken.

De Dikke Van Dale zegt over "hommel" het volgende:
"mannetje van de gewone honingbij
(fig.) klaploper
naam van een onderfamilie van de bij (Bombinae), waartoe behoren de eigenlijke hommel (Bombus) en de koekoekshommel
(gew.) zwaarlijvige, goedzakkige vrouw syn. schommel
zeker muziekinstrument verwant aan de doedelzak
Voor alle duidelijkheid: het gaat ons niet over de klaploper of over de goedzakkige vrouw, maar wel degelijk over het insect en het instrument. Hommels zijn erg ijverige insecten. Ze zijn overal te vinden waar bloemen groeien. Ze zijn onmisbaar voor de bestuiving van vele plantensoorten. Ze hebben vaak opvallende kleuren".

Zijn onze leerlingen en monitoren niet het toonbeeld van ijverigheid? En, het moet gezegd: er zitten toch heel wat kleurrijke exemplaren tussen…

De hommel heeft, mijns inziens, een hele grote didactische waarde. Het is een bijzonder eenvoudig instrument, en je kan de basisprincipes van muziek en muziekinstrumenten er heel duidelijk op horen / zien. Het experiment met de jongste JMAers maakte dit wel duidelijk: ze hebben bijna helemaal alleen elk hun hommeltje gebouwd, en werken gaandeweg met termen als hoog – laag (snaarspanning), hard – zacht (grootte van de klankkast), hele en halve toonsafstanden (de frets), bourdons (op de bourdonsnaar), melodie (de melodiesnaar), ritme, tempo,…
Als je ’t mij vraagt: een geslaagd experiment, voor herhaling vatbaar.

Naast het woord hommel bestaat er ook het werkwoord hommelen. Dit heeft de betekenis van een geluid maken zoals bijen doen synoniem van gonzen. Het betekent ook donderen of razen. Hier komt ook het woord hommeles vandaan. "Het is er hommeles" betekent zoiets als het gaat er mis, er is ruzie, de boel staat op stelten.

Bart Ipers
 

template by JStemplates.com