how can you have any pudding if you don't eat your meat

Regels, afspraken en tradities

Adres: alle lessen van het Jeugdmuziekatelier De Hommel vinden plaats in de lokalen van De Wildeman - Oud Gemeentehuis - Wilselsesteenweg 28, 3020 Herent.

Gemengd gebruik: we delen dit gebouw met andere culturele verenigingen en gedragen ons bijgevolg respectvol en storen de andere gebruikers niet.

Toegang: de leerlingen (en hun ouders) betreden het gebouw via de voordeur, gelegen aan de Wilselsesteenweg.

Ad valvas: links naast deze voordeur, aan de buitenzijde van het gebouw, zal u de laatste berichtgeving van De Hommel vinden( bv. onvoorziene afwezigheid van een monitor).

template by JStemplates.com