how can you have any pudding if you don't eat your meat

Regels, afspraken en tradities

Als je niet aanwezig kan zijn op een komende instrumentles, hebben we graag dat je de monitor verwittigt.

  • Je doet dat minstens 3 uur vóór het beginuur van de les; dat geeft de monitor de gelegenheid het "gat" eventueel nuttig met iets anders te vullen.
  • Wie zich niet verontschuldigd heeft, wordt als afwezig geregistreerd.

Als je niet aanwezig kan zijn op een komende notenleerles, hoef je niet te verwittigen, tenzij je meerdere achtereenvolgende lessen denkt te zullen afwezig zijn.