how can you have any pudding if you don't eat your meat

Regels, afspraken en tradities

De normale periode voor inschrijvingen eindigt op 20 september. Inschrijvingen na die datum kunnen nog, maar zijn onder voorbehoud.

  • Voor instrumentles betekent dit dat de leerling bij de uurbespreking hoe dan ook een hoger - ongunstiger - volgnummer krijgt dan alle tijdige inschrijvingen, onafhankelijk van de leeftijd.
  • Voor instrumentles en notenleer betekent het dat, indien er geen plaats meer vrij is in een notenleerklas, wij niet noodzakelijk op zoek gaan naar een bijkomende monitor en niet noodzakelijk een bijkomende klas notenleer organiseren.

Samengevat: een inschrijving onder voorbehoud heeft dus kans in de kou te blijven staan. In dat geval kan u uw inschrijving annuleren en krijgt u uw bijdrage integraal teruggestort.

template by JStemplates.com