come together, right now, over me

Inschrijvingen 2023-2024 

                                                         ! Een update van deze pagina volgt op 6 juni 2024.

Inschrijven

 • De inschrijvingen starten op 15 juni 2023.
 • Inschrijven doet u door het invullen van het online inschrijvingsformulier (zie verder).
 • Wie in 2022-2023 was ingeschreven en ook volgend schooljaar wil meedoen, moet zich opnieuw inschrijven en wordt verzocht dit te doen ten laatste op 30 juni 2023. Dit laat ons toe de nodige voorbereidingen voor het volgende schooljaar te treffen.
 • Inschrijvingen na 31 augustus 2023 zijn onder voorbehoud.

Bijdrage - Tarieven

  Muziekleer AML: €80,00
  Muziekleer IML of VML: €100,00
 

Werkschriften bij inschrijving
voor 1IML, 3IML:
1- of 2VML:

 

€25,00
€15,00

  Instrumentleer: €210,00
  Instrument- en muziekleer: €275,00
 • U vindt het nogal duur? Gespreide betaling is mogelijk; u kan dat aanvinken op het inschrijvingsformulier en we doen u dan een voorstel.
 • Gezinskorting: vanaf het 3de ingeschreven lid van één gezin krijgt u een korting van 10% op het volledige bedrag, met uitzondering van eventuele werkschriften.
 • UiTPAS:
  Vermeld uw UiTPAS op het inschrijvingsformulier: spaar 30 punten - ze verschijnen begin oktober op uw pas - en geniet eventueel automatisch van het kansentarief: u betaalt slechts één vijfde van de prijs!
 • Werkschriften: in de lessen muziekleer worden 2 achtereenvolgende werkschriften gebruikt: deel 1 in 1IML en 2IML, deel 2 in 3IML en 4IML; bij inschrijving voor 1IML (of 3IML) betaalt en ontvangt u daarom deel 1 (of deel 2); bij 1VML en 2VML hoort telkens één cursus; de werkschriften / cursussen worden uitgedeeld in de eerste les.
 • Meer info over ons aanbod

Bijdrage - Betaling

 • Gelieve te wachten op het bevestigingsbericht met betaalinstructies, dat u ontvangt enkele dagen na het invullen van het online inschrijvingsformulier. Die betaalinstructie bevat:
  • de verschuldigde bijdrage en hoe ze is samengesteld;
  • de bankrekening waarop u moet storten,
  • de datum waarop u ten laatse moet gestort hebben (2 weken na invullen van het formulier),
  • de gestructureerde mededeling die u moet vermelden om ons toe te laten uw storting automatisch te verwerken.
 • Uw inschrijving is pas definitief zodra wij uw betaling ontvangen hebben (uw eerste betaling in geval van gespreide betaling).

Uurbespreking instrumentlessen

 • Voor het vastleggen van monitor, weekdag en uur van de instrumentles worden de leerlingen (en/of hun ouders) op woensdag 27 september 2023 vanaf 19.00 uur verwacht in de lokalen van De Wildeman. Meer info in het reglement.
 • Vermeldingen in het inschrijvingsformulier zoals 'graag les op ...-dagavond' zijn dus helemaal zinloos.
 • Wel kan u aanduiden of u graag les zou volgen bij dezelfde monitor als het voorgaande jaar.

Inschrijving in de loop van het jaar

 • Kan ook, maar enkel voor instrument en op voorwaarde dat een monitor nog een plaatsje kan maken in zijn lesrooster.
 • De bijdrage wordt dan berekend op basis van het aantal nog resterende lesweken in het lopende schooljaar.

Wijzigingen aan uw inschrijving

 • "Iets wijzigen" aan uw inschrijving - instrument, weekdag, annulatie, ... - kan enkel per e-mail naar jma.dehommel@gmail.com. Mondelinge mededelingen aan de monitor of zelfs een bestuurder hebben te veel kans verloren te waaien.

Alles duidelijk?

Dan kan u vanaf 15 juni hieronder naar het
inschrijvingsformulier.

Niet helemaal duidelijk?

Vraag het aan een bestuurder.

Probleem?

Nog geen reactie ontvangen op een inschrijving van enkele dagen geleden? Stuur ons een mailtje met vermelding van de naam van de in te schrijven leerling.

template by JStemplates.com